NAG 2014

Spoznajte program NetAcad
Spoznajte jeden z najúspešnejších IT vzdelávacích programov na Slovensku.
>> Viac informácií
Podujatia organizované na Slovensku
Informácie o živote komunity inštruktorov a študentov na Slovensku.
Networking Academy Games 2013
Cisco kariérne certifikácie!
Zorientujte sa v rôznych typoch Cisco kariérnych certikácií. Začnite svoju kariéru systematicky.
>> Viac informácií

 

Interné webstránky 

Interné webstránky